När vindkraftsplanen reviderats återstår fyra områden, varav två som kommunen sedan tidigare beviljat tillstånd till vindkraftsbolag för. På tisdagen var det dags för kommunstyrelsen att ta ställning till om arbetet med planen ska gå vidare, och den ska skickas ut för granskning.

Fakta: Vindkraftsplanen

Vinkraftsplanen antogs 2009 och tjänstemännen har sedan 2015 arbetat med att revidera den. I..

Fakta: Vindkraftsplanen

Vinkraftsplanen antogs 2009 och tjänstemännen har sedan 2015 arbetat med att revidera den. I våras var planen ute på samråd, och nu väntar en liknande period då granskningstiden som är två månader inleds och planen skickas på remiss. I januari tas planen upp i miljö- och byggnämnden igen, och i februari väntas den vara tillbaka på kommunstyrelsens bord. I mars nästa år beräknas den antas av kommunfullmäktige.

När debatten drog i gång verkade ledamöterna vara väl medvetna om att vindkraften kan komma att bli en viktig valfråga.

Positiva till planen var Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet. Mot sig i debatten hade de övriga partier, och framförallt Magnus Gunnarsson som förde Moderaternas talan, och Jan Lorentzon (SD) som argumenterade mot planen.

Vindkraftsfritt?

Lorentzon (SD) menade att kartunderlaget var otillräckligt. Detta var inget som kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M) höll med om.

– Inget ärende har blivit så väl genomgånget och materialet är perfekt, menade han.

Annons

Han hade däremot funderingar på planen i ett större perspektiv, och lyfte frågan om vindkraft är något som Ljungby ska befatta sig med överhuvudtaget.

– Det finns många andra sätt att tillskansa sig energi eller skapa energi, sa Gunnarsson och menade att de fyra områden som återstår i vindkraftsplanen blir en halvmesyr.

– När så många är emot vindkraften kan vi väl låta det vara. Ta bort områdena och titta på andra alternativa energikällor.

Lycklig av vindkraft

Från den röda sidan yrkades bifall för att gå vidare i processen, och både Kerstin Wiréhen (V) och Håkan Bengtsson (S).

– Vi måste avsluta det här ärendet så att tjänstemännen kan arbeta med något annat, annars tuggar vi bara luft. Skicka det på granskning så kan vi diskutera igen när det kommer tillbaka, sa Carina Bengtsson (C).

– Jag blir riktigt lycklig av att se vindkraftverk, men tyvärr är det inte alla som blir det. Vi lovar en massa i borgästaravtalet och våra miljömål och nu är det dags att komma igång med arbetet, menade Irene Olofsson (C).

Efter votering (som slutade med åtta för och sju emot) fattades beslut att vindkraftsplanen skickas ut för granskning.