Länsstyrelsen gjorde sin första djurskyddskontroll hos djurägaren för flera år sedan, och ansåg då att miljön djuren vistades i inte var tillräckligt bra, och att de inte hölls tillräckligt rena från gödsel.

Djurskyddshandläggarna har vid flera tillfällen ställt krav på att mannen ska se till att samtliga nötkreatur hade tillgång till torra och rena liggplatser, och tillräckligt med foder.

När en ny kontroll gjordes på gården i januari i år uppmärksammades brister och att nötkreaturen var i underhull. I mars fattades ett beslut om vitesföreläggande, och för att slippa böter skulle bonden utfodra djuren med tillräckligt, allsidigt och välbalanserat foder så att de uppnådde normalhull.

När en ny kontroll gjordes i mars såg djurskyddshandläggarna att flera av nötkreaturen var i underhull, och att någon var ”mycket tunn”.

Därmed ansöker länsstyrelsen nu om att förvaltningsrätten ska döma bonden till böter.

Relaterat: Bonde hotas med böter