När räddningstjänsten kom till platsen kunde de snabbt konstatera att händelsen inte var något allvarligare, och de lämnade huset utan åtgärd.