Två bantekniker blev påkörda av ett tåg en majnatt, under förra året, i Markaryd. En av de påkörda teknikerna fick livshotande skador.

Enligt Statens haverikommissions slutsatser var det allvarliga brister i säkerheten som låg bakom olyckan.

Kunde inte stanna

Statens haverikommission konstaterar att Trafikledningen inte ens visste att de två banteknikerna gjorde reparationer på Markaryds stationsområde. Tågföraren hade heller ingen möjlighet att stanna loket då han upptäckt banteknikerna på järnvägen.

Ingen bedömning

Statens haverikommission kommer även fram till att det inte gjordes någon riskbedömning innan arbetet påbörjades.

Entreprenören som gjorde arbetet, hade dessutom inget fungerande system för att kunna utse skydds- och säkerhetsledare. Statens haverikommission har tidigare uppmanat företaget att kontrollera vilket skydd de anställda har när de arbetar på spåret.