Från och med på måndag, den 14 augusti, kommer bron på väg 124 mellan Liatorp och Agunnaryd att vara totalavstängd. Trafikverket ska nämligen genomföra ett underhållsarbete som kräver att bron stängs av helt och hållet. Under tiden som arbetet pågår kommer trafiken i området att ledas om. Ett faktum som ökar risken för längre restider än vanligt.

– Trafiken kommer att ledas om via Vislandavägen och väg 23. Det kan göra att det tar längre tid än vanligt att resa mellan exempelvis Älmhult och Ljungby, säger presskommunikatör Benny Josefsson.

Underhållningsarbeten av den här typen görs med jämna mellanrum.

– Det här görs med några års mellanrum för att förlänga brons livslängd, säger Benny Josefsson.

Den här gången kommer brons kantbalkar och dess träskikt att bytas ut samtidigt som ny asfalt kommer att läggas. Det hela väntas ta en dryg månad att färdigställa.

– Bron kommer att vara avstängd under max 35 dagar. Arbetet kommer alltså att vara klart någon gång i september i år, avslutar Benny Josefsson.