Alliansens budget ger ett plus om 33,5 miljoner kronor i kommunkassan, Sverigedemokraternas budget ger 40,5 miljoner och Socialdemokraterna ger 28,5 miljoner.

Samtliga vill genomföra en organisatorisk förändring som innebär att LSS flyttar från barn- och utbildningsförvaltningen till socialförvaltningen, och samtliga vill höja priserna på kommunens industritomter - men det finns också många skillnader.

Exempelvis är åsikterna vitt skilda vad gäller Familjecentralernas framtid och personaltätheten på förskolorna.

Relaterat: S: ”Vi har lagt en budget som är realistisk”
Relaterat: SD: ”Vi har en lite bättre budget än de övriga”
Relaterat: Alliansen: ”Femton tjänster rationaliseras bort”