När Länstrafiken utökade turerna 2013 fanns en oro för hur man skulle lösa personalsituationen, eftersom det redan innan förändringen varit problem att hitta personal.

Då tog man hjälp av Arbetsförmedlingen i Ljungby, som sökte med ljus och lykta efter behöriga bussförare och lyckades den vägen lösa situationen.

Men även i dagsläget är det svårt att få tag på personal, bland annat eftersom det är för få som utbildar sig.

I Ljungby finns i dag ingen vuxenutbildning för bussförare.

Länstrafiken har dock inte samma svårigheter inför sommaren som åkerierna, då även bussåkandet minskar under semestrarna, och man av den anledningen tar bort vissa turer, inte minst skolturerna.

– Vi har aldrig behövt ställa in resor på grund av brist på personal, säger Patrik.