Polisen kallades vid 16-tiden på måndagseftermiddagen till sportbutiken Intersport på Ljungbyporten.

Fakta: Rån i motvärnsfallet

Utdrag ur Brottsbalken: 8 kap. Om stöld, rån och andra tillgreppsbrott: ”5 § Den s..

Fakta: Rån i motvärnsfallet

Utdrag ur Brottsbalken: 8 kap. Om stöld, rån och andra tillgreppsbrott: ”5 § Den som stjäl medelst våld å person eller medelst hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara eller, sedan han begått stöld och anträffats på bar gärning, sätter sig med sådant våld eller hot till motvärn mot den som vill återtaga det tillgripna, dömes för rån till fängelse, lägst ett och högst sex år. Detsamma skall gälla om någon med sådant våld eller hot tvingar annan till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvungne eller någon i vars ställe denne är. Lika med våld anses att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.

Är förfarande som avses i första stycket med hänsyn till våldet, hotet eller omständigheterna i övrigt av mindre allvarlig art, dömes dock ej för rån utan för annat brott som förfarandet innefattar. Lag (1975:1395).”

Källa: Brottsbalken

Personalen hade ertappat en ung man med att försöka stjäla en jacka, och när han konfronterades hotade han två personer ur personalen med en kniv.

Personalen lyckades, trots knivhotet, stanna personen, och när polisen kom till platsen kunde de gripa honom. Den misstänkte är en man i nedre 20-årsåldern.

– Han misstänks för rån i motvärnsfallet, säger Johanna Persson, presstalesperson på polisen i region syd.

Enligt SR Kronoberg anhölls mannen under kvällen. Personerna i personalen ska inte ha skadats vid händelsen.

Det är inte första gången Intersport drabbas av våldsamma tjuvar och rånare. Nedan finns länkar till tidigare artiklar om några av de senaste två årens händelser.

Läser du i appen? Klicka här för att se länkarna till artikeln!