I en motion till kommunfullmäktige föreslår Martin Bengtsson (C) att man även i Markaryds kommun börjar med det som kallas "Odla kompis". Det går ut på att nyanlända personer och svenskar möts och odlar tillsammans och sådana projekt förekommer redan i dag i vissa andra kommuner.

Egna företag

Martin Bengtssons och Centerpartiets förslag är att man hjälper nyanlända och svenskar som är långtidsarbetslösa att starta företag. Odlingen ska ske på kommunens mark och kommunen kan då "anlägga faciliteter" som kan användas i anslutning till den mark som ska brukas och stå för utrusningen om så krävs.

Tanken är också att man ska kunna odla ett överskott och att detta överskott ska kunna användas i delar av den kommunala förvaltningen, som till exempel i äldreomsorgen, eller säljas på torgen i Markaryd, Strömsnäsbruk och Traryd.

Olika sätt

Centerpartiet anser att Markaryds kommun måste undersöka olika sätt att öka integrationen och minska utanförskapet. Särskilt två grupper är svåra att nå och det är nyanlända kvinnor och svenskar som står långt från arbetsmarknaden.

Partiet föreslår nu att kommunen undersöker möjligheterna till ett Odla kompis-projekt i Markaryd.