Frågan om de långa köerna till särskilda boenden har i valrörelsens slutspurt seglat upp som en het fråga.

Först föreslog Centerpartiet att kommunen ska öppna Pehr Hörbergsgården i Virestad.

Sedan kontrade Socialdemokraterna på torsdagen med förslaget att i stället öppna en avdelning på Nicklagården.

Det i Centerns ögon plötsliga S-utspelet möts med en viss irritation.

Lite tidigare

– Detta kunde man ju faktiskt kommit med lite tidigare, säger Vidar Lundbeck (C).

– Socialdemokraterna har inte kommit med något förslag tidigare. Men gör man ett utspel så nära valet, vill man inte att någon ska hinna svara.

Centerpartiet reagerade således ganska snabbt på S-utspelet.

Förutom valet av tidpunkt, kritiseras S för att lösningen med Nicklagården inte är tillräckligt snabb.

– Den akuta situationen med kö till särskilt boende måste lösas snarast, menar Vidar Lundbeck.

– De två alternativ som står emot varandra är att öppna 8 platser på avdelningen Kastanjen på Nicklagården eller ett antal platser på Pehr Hörbergsgården.

Kan försenas

Centern påminner om att kommunen redan beslutat att öppna ytterligare en dagverksamhet med växelvårdsplatser på Kastanjen.

Mot den bakgrunden anses det fel att använda dessa lokaler till särskilt boende. Detta, menar Centern, skulle äventyra eller i varje fall försena starten av detta.

I stället vill man alltså från Centerns sida satsa på Pehr Hörbergsgården:

Annons

– Vi förordar att ett tiotal platser öppnas där för särskilt boende samtidigt som några lägenheter ställs i ordning för trygghetsboende.

– Konceptet att samordna särskilt boende med trygghetsplatser har med gott resultat provats på många platser i landet.

Detta är dessutom i linje med partiets förslag om Trygghetsboende plus, som man framfört tidigare.

Trots motsättningarna gällande placering, vill C gärna ta en diskussion med S om lokaler. Men det får bli efter valet.

Om det inte hinner komma fler utspel i ärendet innan dess.

Relaterat: Brist på särskilt boende
Relaterat: C vill öppna Pehr Hörbergsgården