I samband med centerns senaste kretsårsmöte gjordes ett uttalande som syftar till att det inte bara ska byggas bostäder i Älmhult.

Orsaken är att bostadsbristen är större än vad som har framkommit hittills.

Den redovisade siffran på bostadskön, alltså drygt 2 000 personer, gäller ju enbart den hos Älmhultsbostäder, allts ÄBO.

– Eftersom de har få bostäder i övriga delar av kommunen så ger inte detta en rättvis bild av behovet, menar oppositionsrådet.

Skaffa kunskap

– Svårigheter att få en lägenhet eller ett hus är stor i hela kommunen, och vi behöver skaffa oss kunskap över hur stort behovet är.

Centerpartiet föreslår därför att det ska ta fram ett underlag för hur stor bostadsbristen är i alla delar av Älmhults kommun.

Ett sätt att lösa bostadsbristen i de mindre orterna är enligt Centerpartiet att införa en nyordning: När ett bostadsbolag bygger bostäder i Älmhult, ska en viss andel byggas i någon av kommunens mindre orter.

Nya lösningar

Annons

Samtidigt föreslås att kommunen ska vara öppna för nya lösningar, vilket innebär att privata byggbolag och kommunen samarbetar kring bostadsproduktion.

I uttalandet från kretsårsmötet framgår att det krävs ett långsiktigt arbete för att få fler att flytta till Älmhults kommun.

Bostadsbristen är helt enkelt ett hinder för att utveckla kommunen.

Tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna har Centerpartiet länge jobbat med att få in andra aktörer än ÄBO vad gäller byggande av inte minst lägenheter.

Inget kontrakt ännu

Alliansen hade kontakt med ett byggbolag som dels var villiga att köpa en del av kommunala ÄBO:s fastighetsbestånd, och dels vill bygga nya lägenheter.

Enligt uppgift ska bolaget vara intresserat av att uppföra 100-tals bostäder i Älmhult. Men något kontrakt är ännu inte påskrivet.

– Den nuvarande politiska ledningen har kämpat emot och förhalat ärendet, men vl kommer att fortsätta arbetet för att få fler bostäder byggda.

– Genom en försäljning av lägenheter från ÄBO kan ÄBO få ekonomiskt utrymme att bygga fler lägenheter i hela kommunen.

De rödgröna har förklarat att det icke namngivna bostadsbolaget har ändrat sig gång på gång, och att detta är orsaken till att inget konstruktivt har hänt.