I början av 1900-talet kom mors dag till i Sverige och det firas alltid den sista söndagen i maj. Enligt Nordiska Museet är mors dag i likhet med fars dag typisk för det framväxande välfärdssamhället under 1900-talet, då flera högtidsdagar skapades.

Nordiska Museet skriver på sin hemsida att mors dag instiftades i Sverige 1919. Initiativet tog författaren Cecilia Bååth-Holmberg efter amerikansk förebild. Ett litet häfte kallat "Mors dag" gavs ut 1920 och i häftet fanns ett antal instruktioner för hur dagen kunde firas. I häftet stod det såhär:

”• Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång.

• Mor hälsas om morgonen med sång av barnen.

• Hon bjudes före uppstigandet på gott kaffe och bröd, berett av barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva.

• Hennes beredes, så långt det är möjligt, vila och frihet från allt hushållsarbete den dagen. Barnen bädda, sopa, laga mat och diska.

• Vid eftermiddagskaffet eller på aftonen hålles en liten högtidlighet, där far i huset medverkar.

• Frånvarande barn hälsa Mor med brev eller telegram eller vykort, som särskilt gjorts och tillhandahållas för mors dag.”

På den tiden var det ovanligt för en kvinna att vara ledig från hushållsarbetet men på mors dag skulle kvinnan inte behöva arbeta.

Från USA

Från allra första början kom mors dag till genom att en amerikanska vid namn Anna Jarvis ville hedra sin mamma när hon dog den 10 maj och ville då hedra hennes minne på årsdagen 1905, enligt Wikipedia. En gudstjänst hölls den 10 maj 1908 där fokuset låg på fjärde budet och på moderskärlek. Anna Jarvis prydde då kyrkan, och nejlikor – som var mammans favoritblomma – delades ut till alla besökare.

Annons

Dagen blev officiellt en högtid i USA år 1914 och spreds därefter till övriga världen. Dagen för när världens länder firar mors dag varierar dock. I USA firas den till exempel den andra söndagen i maj, i Storbritannien i mars och i Norge i februari.

Men i Sverige infaller mors dag alltid den sista söndagen i maj, så grattis alla mammor för på söndagen hyllar vi bara er!