Efter att gått på det naturvetenskapliga programmet på Sunnerbogymnasiet i Ljungby hamnade han i Lund.

Och nu, efter att forskat och haft en doktorandtjänst på institutionen för matematisk fysik på universitetet sedan 2012, är det dags för att försvara sitt arbete.

I betygskommittén sitter lärt folk från Chalmers, Köpenhamn och Paris. Och opponenten är, enligt honom själv, en auktoritet inom området verksam vid Johns Hopkins University i Baltimore, USA.

– Han är en ryss med ofta starka åsikter. Så jag förväntar mig en ganska tuff utfrågning, säger David Winge.

Så det är lite nervöst inför fredagen?

Annons

– Ja, fast mer lagom nervöst. Fast mest handlar det om att framförallt fixa festen efteråt.

Din doktorsuppsats handlar om kvantkaskadlaser. Berätta!

– Det är ett teoretiskt arbete inom halvledarfysiken som handlar om en ny typ av laser. I den som används idag i exempelvis cd-rom-läsare utnyttjar infraröda vågor. Men här går vi ett steg ytterligare och använder längre vågor.

Han säger att det delvis är grundforskning och hans grupp, bestående av en professor och en som tidigare doktorerat, är den enda i landet som sysslar med kvantkastadlaser.

Samtidigt så utgår de från befintlig teknik och vidareutvecklar den.

Vad kan man tänka sig för tillämpning av dina/era nya rön?

– Det är lite olika: leta efter ämnen i andra delar av universum, inom medicinen efter strålarna också går ner i huden eller göra scanning på flygplatserna smidigare.

Det rör sig, säger du, om nano-teknik, där ni staplar tunna tunna lager av bland annat galliumarsenid på atomnivå. Men visst har det varit lite tyst om denna "revolutionerande" teknik?

– Ja, hypen har kanske blåst över. Men i min egen vardag på Lunds universitet satsas det jättemycket på avdelningarna som sysslar med nanoteknik.

Vad blir det sedan, efter disputationen och festen?

– I februari sticker jag till San Diego. Där har jag fått en ettårig forskartjänst. Det ska bli väldigt spännande. Kanske kan man hitta något där att bygga en karriär kring.

Så berättar han att forskningen där kommer att handla om bland annat pyttesmå prickar - kvantprickar. Enligt lexikonet minimala halvledarkristaller som kan styra enstaka elektroner.