Försäkringsbolaget If lät undersöka vad bilister anser om sin egen bilkörning. De höga betygen haglade.

Nästan ingen ansåg att man körde sämre än genomsnittet.

— Det finns klara risker med att inte inse sina begränsningar som bilförare, säger Caroline Uliana, informationschef på If i ett pressmeddelande.

Annons

Bäst självförtroende i landet finns i Västmanland där en av tre förare gav sig själv det allra högsta betyget, en femma.

Men Kronoberg har också kaxiga förare. Nästan en av fem bilförare anser att deras körning får högsta betyget, enligt mätningen.

Männen ger sig själva ett mycket högre betyg än kvinnorna gör. 70 procent eller sju av tio män anser att de kör bättre än en genomsnittsförare. Bland kvinnorna var det bara drygt hälften som ansåg att de körde bättre än medelföraren.

— Rent objektivt borde kvinnor ge sig själva lite bättre betyg än män, då de är inblandade i färre trafikincidenter, påpekar Caroline Uliana i pressmeddelandet.

Mätningen genomfördes av YouGov under 10-28 maj 2017. 3 133 personer med körkort tillfrågades om hur man anser sig vara som bilförare.

LÄSER DU VIA APPEN? Se grafiken här