Det blev många turer fram och tillbaks till talarstolen för barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Willforss (C) under frågestunden som inledde fullmäktige.

Ett gäng åhörare med anknytning till Lingbygdens friskola fanns nämligen på plats och hela fem av dem valde att ställa frågor om det bussbidrag, som skolan tidigare fick men inte längre får.

Bland annat undrade de vad det finns för juridiska skäl som hindrar kommunen från att betala ut bidraget.

Lika för alla

– Enligt en jurist som vi har tillfrågat och som är expert på skoljuridik finns det inget som hindrar juridiskt att utforma verksamhetsplanen för skolskjuts enligt vårt medborgarförslag, klargjorde Martin Kraft.

Att Centerpartiet i Tingsryd är för ett skolskjutsbidrag till en friskola i ett liknande ärende där tyckte de var anmärkningsvärt, om nu lagen säger blankt nej.

– Det vi fastnar för är att det ska vara lika för alla inför lagen. Vi kan inte ge bidrag till en skola, och neka andra, och där kan kostnaden springa iväg. Hittills har vi inte hittat något sätt att komma runt det, svarade Willforss, och berättade att man i Tingsryd, liksom i Ljungby, utreder frågan och alltså inte är i mål än.

– Vi håller kontakt med varandra.

Kostnad eller ej?

Att kostnadsberäkningarna för skolskjutsen skiljer sig så mycket åt beroende på vem man frågar kom också upp - enligt kommunens egna uträkning skulle 18 barn kosta kommunen fyra miljoner kronor! – och där blev svaret att kommunen följer, och måste följa, det regelverk som finns kring hur man räknar ut kostnaden.

Annons

Lingbygden å sin sida menar att skolskjutsen tvärtom skulle bli dyrare för kommunen om friskolan inte fanns och eleverna skulle behöva byta till andra skolor, som ligger längre från deras hem.

Willforss hade dock inga nya besked att ge gällande bidraget.

– Jag hade önskat att det var en kommunal skola, då hade vi inte haft det här problemet, konstaterade han.

Relaterat: Första budgetdebatten rörde upp känslor om skolskjutsbidrag
Relaterat: Protest med 830 namn lämnades till politiker
Relaterat: Namninsamling efter uteblivet skolskjutsbidrag