Markaryds kommuns socialförvaltning kommenterar inte individärenden.

– Alla ärende ska handläggas professionellt. I att handlägga ett ärende professionellt ingår både ett korrekt bemötande, information kring lagar och regler samt att vi förklarar vad man som enskild kan göra om man inte är nöjd, säger Johan Rutgersmark som är socialchef i Markaryds kommun.

Kan överklaga

Rutgersmark förklarar att generellt så gäller att om "den enskilde" inte nöjd med ett kommunalt beslut, så kan personen ifråga överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen.

– Det är dock upp till den enskilde att avgöra huruvida ärendet ska överklagas eller inte.

Den som inte är nöjd med handläggning av ett ärende kan också vända sig till de statliga myndigheterna IVO (Inspektionen för vård och omsorg) eller till JO (Justitieombudsmannen). Detta beroende på vad det handlar om för slags problem.

– Åter igen är det den enskilde som avgör om han eller hon ska göra en skrivelse till IVO eller JO, säger Johan Rutgersmark.

Det ska den hotade familjen nu ha gjort.

Olika långtgående

Vilket ansvar har då kommunen, rent generellt?

– Rent generellt: Vi har ett ansvar för de personer som bor och vistas i kommunen. Ansvaret ser lite olika ut och är olika långtgående beroende på om personen är skriven i kommunen eller bara vistas här tillfälligt. Var beslut föregås av en individuell bedömning.