Fredag den 13 infaller mellan en och tre gånger per år. Sedan lång tid tillbaka har dagen förknippats med otur och ger vidskepliga människor anledning att förfasas och känna oro. Men enligt Trygg-Hansa finns det ingen anledning till oro.

Försäkringsbolaget har analyserat samtliga skadeanmälningar mellan 2011 och 2018 och har jämfört antalet skador som sker på fredagar och de fredagar som infaller på just den 13.

Kronobergs län mer otursdrabbat

Joseph Borenstein är presschef på Trygg-Hansa och han berättar att skadestatistiken visar att fredagen den 13 inte skiljer sig speciellt mycket från andra fredagar på året. Han berättar dock att skadetyperna varierar och att 8 av landets 21 län är lite mer otursdrabbade än andra län. Jönköpings län är ett av dem.

– Vad vi kan se som ökar på fredag den 13 är inbrott. Det som minskar är cykelstölder och djurolyckor, säger Joseph Borenstein.

Anledningen till att Trygg-Hansa går ut med statistiken är att man vill skingra onödig oro, berättar Joseph Borenstein.

Själv tror han att fredag den 13 som otursdag bara är en myt.

– Jag är inte så vidskeplig av mig så jag tror inte på fredag den 13 och jag litar på vår statistik, den visar att jag inte behöver oroa mig, säger han.