Det är under den gångna helgen som någon eller några har brutit upp tanklocket till traktorgrävaren och obemärkt slangat diesel från den.