Mannen har efter att ha använt alprazolam, diazepam, buprenorfin och cannabispreparat – olovligen kört personbil på Sandsbrovägen i Växjö den 24 mars.

Den 28 mars togs mannen för att olovligen ha innehaft 20,7 gram cannabis och vid samma tillfälle olovligen använt alprazolam, diazepam, buprenorfin och cannabispreparat. Även då har mannen kört personbil – då på Norremarksvägen i Växjö.

Han har nu dömts av Växjö tingsrätt på alla åtalspunkterna med påföljden dagsböter. Han ska också ersätta staten med 1 500 kronor för kostnaden av provtagning och analys.