Det har en längre tid stått klart att uppförandet av gångbron över järnvägen kraftigt har dragit över gällande budget.

Merkostnaden slutade på 20,5 miljoner kronor.

En förhandling mellan Älmhults kommun och Trafikverket utmynnade i att kommunen ska betala en ytterligare kostnad på 6,3 miljoner kronor.

Inför förhandlingen var läget ett annat.

Det var kommunchef Roland Eiman som skötte förhandlingen:

– Utgångsbudet var att vi skulle betala två tredjedelar av den extra kostnaden.

Var för smal

– Nu blev det i stället tvärt om.

Det är korrekt att kommunen haft en del synpunkter på projektet och hört av sig till Trafikverket om dessa.

Bland annat var den ursprungliga bron för smal.

– Om vi inte hade haft dessa synpunkter skulle vi inte haft någon fungerande bro.

– Vid budget skulle kostnaden bli 36 miljoner kronor och efter upphandlingen blev det 29 miljoner kronor.

Annons

– Det var alltså sju miljoner kronor att spela på vad gäller förbättringarna.

Roland Eiman berättar att han dessutom har lästa alla protokoll som rör projektet, och att det i protokollen inte finns något som tyder på en spräckt budget.

Dubbelt upp

Dessutom har Trafikverket fattat alla beslut i ärendet.

Med facit i hand visar det sig att bron över järnvägen kostar kommunen totalt 33 miljoner kronor.

Om kommunen rakt av skulle betalat två tredjedelar av kostnaden hade det blivit drygt 47 miljoner kronor.

Sett till upphandlingen blev projektet dubbelt så dyrt, med en slutnota på 60,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen tyckte att uppgörelsen med Trafikverket var i sin ordning.

Vad som tynger en aning kan vara att gångbron är ännu ett exempel på projekt där kostnaderna dragit iväg.

Kommunalrådet Eva Ballovarre (S):

– Vi har tidigare gett ett uppdrag till förvaltningen att se över upphandlingar och investeringar.

– Vi ska skapa nya rutiner för detta, så att något liknande inte inträffar igen.