Olyckan på E4 i södergående riktning inträffade vid 08.30-tiden på torsdagen. E4 fick stängas av och trafiken söderut fick ledas om efter att en lastbil med släp hade blockerat hela vägbanan. Under torsdagen sattes den första prognosen att E4 kunde öppnas till klockan 12, men flera gånger under dagen behövde tiden flyttas fram.

— Bärgaren berättade nu under morgonen att det hade varit en väldigt komplicerad bärgning på flera sätt, säger Niklas Henningsson, insatsledare på räddningstjänsten i Markaryd.

Först under natten mellan torsdag och fredag kunde vägen öppnas på nytt, uppger Trafikverkets presstjänst.

— Lastbilen med släp låg väldigt knepigt till. För att genomföra bärgningen behövde en del av stålräcket sågas ned och dessutom fanns det en stor dieseltank i lastbilen som var hel och som det förstås var viktigt att vara försiktigt med så att inget skulle läcka ut, säger Niklas Henningsson.

Utöver bärgningen behövde även gods från lastbilen flyttas över till en ny lastbil, vilket också tog tid. Dessutom behövde en slamsugningsbil kallas till olycksplatsen.

— Den behövde suga upp hydrualolja som hade läckt ut från lastbilen efter olyckan, säger Niklas Henningsson.

E4