En patient kom till en vårdcentral i länet med symptom som skulle kunna vara förenliga med nyinsjuknande i barn- och ungdomsdiabetes. När prover togs missade hyrläkaren att beställa dessa som akutprov, vilket man brukar göra när det misstänks att det kan vara barn- och ungdomsdiabetes.

Missen gjorde att patienten först två dagar senare fick provsvaren och kunde då få behandling på sjukhus. Förseningen har inte medfört några men för patienten, men kliniken ser nu över vilken kompetens inhyrda läkare ska ha.

Region Kronoberg gör en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som tar över för bedömning.