Else-Marie Vigren berättar att hon inte kan prata i enskilda fall men att reglerna är så att om man själv väljer att byta skola till annan skola än där eleven är placerad så kan man vara berättigad skolskjuts om det inte innebär en merkostnad. Men får man avslag på grund av detta så är det föräldrarnas ansvar att ordna med transporten till och från skolan.

– Det är dessa ärenden som jag just nu arbetar med, säger Else-Marie.

Nästa år kommer Ida automatiskt att gå på Åbyskolan då hon börjar i sjunde klass, kommer hon att få en säkrare skolskjuts då?

– Jag kan inte uttala mig ännu då alla ärenden inte är klara men då är hon berättigad till skolskjuts.

Men är det då säkert att hon kommer att få skolskjuts i form av en mindre skolbuss där hon är bältad med trepunktsbälte?

– Jag kan inte svara på det eftersom vi inte är klara med alla ärenden. Vi gör individuella bedömningar och kommer med besked så småningom. Vad det gäller säkerheten så får du vända dig till Länstrafiken.

Kan du förstå Idas oro då hon faktiskt är rädd varje dag som hon åker till skolan.

– Jag har en kontakt med föräldrarna och självklart kan jag förstå detta, säger Else-Marie Vigren, skolskjutshandläggare, Ljungby kommun.