— Industrimarken i Ljungby börjar ta slut. Vad jag har förstått finns det några mindre ytor kvar, men inga större. Och det här området är rejält stort.

Det säger Ulla Gunnarsson, planarkitekt på Miljö- och byggförvaltningen som fått ett planuppdrag att hitta mark för framtida industrietableringar.

Fokus nu är på fastigheten Eka 3:3. Den är ett stor område, runt 50 - 60 hektar motsvarande en normalstor gård, som ligger mellan Strandmöllan samt halkövningsbanan och fram mot den norra E4-avfarten till Ljungby.

Annons

Enligt Ulla Gunnarsson arbetar man inte med något alternativt spår för att lösa markfrågan.

– Vi hoppar att vi under året kan komma att få fram ett färdigt förslag och att planen ska bli färdig inom två år.

Förutsättningarna verkar också goda. Kommunen äger i princip all mark. I området finns två hus, men de är inte längre bebodda.

Dessutom verkar natur- och miljövärdena inte vara anmärkningsvärt höga.

Vad man hittills sett är att området hyser ett antal ekar, däribland en jättestor, och en fin liten höjd. Och det kan vara inslag som enligt Gunnarsson borde kunna bevaras.

– Vår ekolog Ingvar Nilsson har redan varit ute och tittat. Och nu har vi beställt en både arkeologisk och geoteknisk undersökning.

Planarkitekten har ingen uppfattning hur mycket det kan kosta att skapa nya industritomter här. Men det långsträckta området lär kräva en hel del insatser. Delvis ligger marken lågt i terrängen och måste dräneras.