Älmhults kulturskola har 300 elever inskrivna, och ett 60-tal av dessa medverkade vid tisdagskvällens våravslutning i Folkets hus. Kulturskolan fortsätter sin verksamhet ytterligare några veckor innan man tar sommarlov, men för många av eleverna var tisdagen den stora dagen när man för allmänheten kunde visa upp vad man lärt sig under terminen. Det bjöds både på dans av Michelles dansgrupper och musik med stor spännvid.

Brassgruppen Fun Brass svarade för en del av programmet.

– Det är kul att det är så stort intresse i Älmhult för brassmusik, säger kulturskolans Leif Pettersson. Vi har faktiskt 20 elever som står på tur för att komma med.

– Gitarren är fortfarande populärt bland eleverna, men det är allt fler som också vill spela brassmusik. Vi åker ju på läger tillsammans och det är bra gemenskap då. Sådana saker sprider sig och det kan vara en av orsakerna till att allt fler vill spela brassmusik.

Flera dansnummer visades på scenen, stråkgruppen framträdde vid flera tillfällen och popgrupper i olika konstellationer framträdde.

Musiken som framfördes var av vitt skilt slag - från stråkgruppens "Gärdebylåten" till popgruppens "Living next dorrt till Alice, och "Av längtan till dig" som klarinettsolo och "Du vet väl om att du är värdefull" som trombonsolo.