Det var natten mellan söndagen och måndagen som någon eller några på okänt sätt tog sig in i ladugården. Med sig därifrån har man tagit ett dieseldrivet elverk av nyare modell.