En snabb (0,18 sekunder) sökning på det senare begreppet ger cirka 613 000 träffa på internet och det är kanske inte en alltför djärv gissning att en betydande del av dessa sidor och dokument kommit till under 2000-talet.

Detta är naturligtvis positivt. Att uppmuntra engagemang och ta tillvara människors tankar och åsikter är en viktig del i att utveckla demokratin. Att förbättra dialogen med invånarna borde rimligen vara ett fokusområde för varje kommun.

Samtidigt måste man tillstå att en hel del redan skett när det gäller att få beslutsfattare och kommuninvånare att närma sig varandra. En majoritet av landets kommuner har numera öppna nämndsammanträden, så kan till exempel ljungby- och älmhultsborna agera åhörare vid debatter och när beslut fattas kring bygglov, prioriteringar inom socialtjänsten eller nedläggningar av landsbygdsskolor.

Annons

Ännu så länge saknar markarydsborna denna möjlighet till direkt insyn, och några signaler om förändringar på den punkten har i alla fall inte vi lyckats uppfatta.

Så när Ljungbys kommunledning flaggar för ytterliga steg mot ökat medborgarinflytande via livesända fullmäktigesammanträden och e-förslag, vore det väl bara att på tidstypiskt Facebookmanér att trycka på gilla-knappen.

Men samtidigt känns det som man väljer att bortse från att det inflytande medborgarna har i samband med fullmäktigesammanträdena är minst sagt begränsat. När en fråga dragits och utretts i mängder av instanser och slutligen hamnat på kommunfullmäktiges bord har politikerna i de allra flesta fall sedan länge formerat sig och besluten har fått karaktären av formalitet.

Om det är så att många invånare i våra tre kommuner känner ett avstånd till de som fattar beslut som rör deras liv räcker det kanske inte att på datorskärmen se hur klubbslaget faller eller att med knapptryckningar förändra läget på medborgarförslagens topplistor.

Vad det handlar om är att från politikernas sida så tidigt och så öppet som möjligt i processen redovisa var man står. Allt kan man naturligtvis inte prata öppet om hela tiden i alla sammanhang, men nog skulle demokratin tjäna på om fler valda ombud än de ledande partiföreträdarna deltar i debatten och talade om var de står. Smålänningens spalter står öppna för debatt och utspel.

Det skulle de flesta tjäna på, inte minst med tanke på att det nu är mindre är 300 dagar kvar till valet.

Lars Davidsson