– Det beror på att de gamla entreprenörerna inte ville släppa sitt register, säger han.

Något som fler av de gamla entreprenörerna däremot inte håller med om.

Fakta: Egensotning

Den som ansöker om så kallad egensotning kan antingen själv sota sin eldstad eller anlita en an..

Fakta: Egensotning

Den som ansöker om så kallad egensotning kan antingen själv sota sin eldstad eller anlita en annan sotarfirma.

Förutsättningen för att få sota själv är att man har tillräcklig kompetens.

När man fått sin ansökan godkänd kan den nya sotaren utföra sotningen.

- Upphandlad sotare har uppdraget tills man har fått medgivandet. Många tror att man har egensotning så fort man skickat in ansökan. Det är viktigt att man väntar in medgivandet, säger Tomas Andersson på räddningstjänsten i Habo.

– Vi lämnade in det 9 december, säger Claes Abrahamsson som driver sotningsfirma i Jönköpingstrakten.

Kommunerna har inte själva haft kontroll över registren vilket gör att ett byte av entreprenör medför en omställning.

Räddningstjänsten har haft kontakt med den nya entreprenören löpande.

– De har inte kommit igång i full fart från början och det har dom talat om för oss. Det har dom inte klarat för de har inte haft uppgifter i tid.

Förseningen får konsekvenser, frågan är hur stora.

Missar en gång

– Det kommer att innebära att ett sotningstillfälle för vissa kunder kommer att falla bort. Det är inte bra att det gör det men vi hoppas att det inte ska få några allvarliga konsekvenser i alla fall, säger Claes Löfgren.

– Från och med nu ska det fungera.

Kurt Lindberg på länsstyrelsen vill också tona ner riskerna.

– Att det försvinner ett år så går det. Nu går vi ju mot en bra årstid med sommar, då kanske de hinner ifatt, säger han.

Han menar att det med rätt avvägningar om vilka objekt som ska undantas inte behöver innebära någon ökad risk.

Mycket merjobb

På flera håll i länet har många fastighetsägare nappat på möjligheten att själv välja vem som ska sota fastigheten. Bland annat Habo och Värnamo togs på sängen av ansökningarna om att få behålla den gamla sotaren.

Habo får normalt in några få ansökningar per år men efter nyår har det ökat.

Annons

– Vi har fått in knappt tvåhundra. Så vi har satt till extra resurser för att försöka hinna med. Nu är vi på gång och försöker jobba undan. Vi hoppas att kunna ta hand om det inom en till två månader, säger Tomas Andersson på räddningstjänsten i Habo.

GVSV strider vidare

Just handläggningstiderna för att få ett medgivande om egensotning har fått kritik på flera håll. I Värnamo driver den gamla entreprenören Gnosjö-Värnamo sotning och ventilationsrensning AB saken vidare.

– Det är ju en väldigt infekterad situation här, säger platschef Kent Enocsson.

– Vi får säga upp personal nu för att kommunens handläggning har varit så stelbent.

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap säger att tar man ett företag där man vet om kompetensen och har utbildad personal och sotare då ska de här handläggningarna i princip gå med vändande post, säger han.

Även Claes Abrahamsson är kritiskt till handläggningstiderna och tycker att kommunerna sätter käppar hjulet för de gamla entreprenörerna.

– Jag är egen företagare. Jag måste få lägga fokus på det jag gör, säger han.

Lugnt i Jönköping

I Jönköpings kommun har det inte blivit samma anstormning, Claes Löfgren räknar till 16 ansökningar hittills.

– Det beror på att de gamla entreprenörerna i de andra kommunerna har gått ut väldigt offensivt. Det här handlar lite om där man har haft lite djupare relation med sin sotare, säger han.

Kurt Lindberg på länsstyrelsen har också uppmärksammat problemen med långa handläggningstider men än så länge har länsstyrelsen lagt ansvaret på kommunerna.

– Vi lär nog bli inblandade nu. Jag tror inte att vi kan släppa det här framöver, säger han.

– Handläggningstiderna måste naturligtvis bli kortare.