Det var på måndagen som den politiska ledningen inom Region Kronoberg (S, V och MP) presenterade sitt budgetförslag för 2018; ett förslag som bland annat innehåller en höjning av skatten med 40 öre.

Skulle förslaget gå igenom får Kronoberg den näst högsta landstingsskatten i landet. För inkomsttagarna i länet kan det betyda från 1 200 till ett par tusen kronor extra i skatt per år.

– Det är en mycket tråkig och helt omotiverad utväg, som bygger på ett synnerligen dåligt ledarskap, menar Suzanne Frank (M), som är vice ordförande i regionstyrelsen.

”Låtit tiden gå”

Med den skattekraft och de förutsättningar som finns i Kronoberg menar hon att det ekonomiska läget borde ha sett betydligt bättre ut.

Annons

– Vi påpekade på ett tidigt stadium att de måste ta tag i kostnadsproblemen, men man har bara låtit tiden gå, menar Frank.

Underskottet är på 190 miljoner, och en stor del av detta består i kostnader för hyrpersonal.

Målsättningen är att vara oberoende av hyrpersonal 2019, och om man lyckas med det kommer med andra ord en stor kostnad att elimineras.

– Ändå vill man höja skatten. Det är något som inte stämmer, säger Suzanne Frank, som även tror att en skattehöjning kan påverka länets attraktivitet till det sämre.

Osäker utgång

Då S, V och MP styr i minoritet har de under de senaste två åren tvingats leda regionen med Alliansens budget.

Deras budgetförslag för 2018 ska presenteras i nästa vecka.

– Vi kommer göra flera stora satsningar på sjukvården och i Ljungby med ett bra ekonomiskt resultat - utan skattehöjning, säger Frank.

Vilken budget som i slutändan går igenom är ytterst osäkert.