Anledningen till det är så få hotell och vandrarhem som har certifieringen vet inte Brandskyddsföreningen men brandingenjör Hans Andersson har sina aningar.

– Förmodligen för att gästerna inte efterfrågar ett certifikat. Hade gästerna ställt krav på att man ska visa upp ett skulle det se annorlunda ut. Hotellgästerna förväntar sig att de redan är kontrollerande. Vissa hotell har inte tillsynsbesök på 4-5 år, det är kommunen som är skyldig att göra besöken men staten talar inte längre om hur ofta det ska göras, säger Hans Andersson.

Annons

För att få certifikatet behöver hotellet uppfylla 65 punkter där det ställs krav på bland annat utbildning av personal, kontroll av rutiner och besiktning av larm. Hotellet eller vandrarhemmet beställer ett besök av Brandskyddsföreningen som kostar 12 500 kronor och därefter kostar det 6000 kronor per år för att få behålla sitt certifikat.

Katarina Boustedt är hotelldirektör för de två Scandic-hotellen i Jönköping som är de enda i länet med certifikatet och menar att det är en del man behöver arbeta kontinuerligt med.

– Det är höga krav men det är skönt att veta att vi når upp till dem. Säkerhet är av de viktigaste delarna vi har med oss och vi har ett ansvar för både personal och gäster, säger Katarina Boustedt.

Var tredje dag rapporteras en hotellbrand i Sverige enligt Brandskyddsföreningen, en fördubbling på tjugo år, och den vanligaste anledningen är tekniska fel.

– Största risken är gästerna men det är ju en förutsättning för att driva verksamhet, säger Hans Andersson.