Detta blev möjligt tack vare ett bidrag från Dahlinska fonden.

– Nu ligger Eriks filmer utlagda på Youtube:Vittaryds fotoklubb för att allmänheten ska kunna se dessa, berättar sekreterare Lars-Ingvar Eriksson.

– Vi har haft en visning av filmerna i Vittaryds idrottslokal för allmänheten och scanning av alla bilder har Patrik Karlsson stått för.

Lars-Ingvar berättar att de nu kommer att fortsätta att digitalisera en husdokumentation från Vittaryds och Dörarps församlingar som gjordes i mitten på 1980-talet på dia och i svartvitt. Dessa ska allmänheten också få tillgång till på Youtube.

Själv har Lars-Ingvar fotograferat sedan 70-talet och är fortfarande lika intresserad. Även om han faktiskt tyckte att det var lite mer spännande när det skedde manuellt istället för digitalt. Hans favoritmotiv är och har alltid varit naturen där han på samma ställe över året får ett nytt motiv beroende av hur årstiden ser ut.

Styrelsen i Vittaryd fotoklubb består av ordförande Tomas Johansson, vice ordförande Agne Carlsson, kassör Sune Rosell, sekreterare Lars-Erik Eriksson och styrelseledamot Anette Gustavsson.