Det var den 1 januari 2015 som organisationsförändringen trädde i kraft, och Annika Stenberg tillträdde rollen som chef för Region Syd, där Ljungby numera ingår.

Polisfacket menar att omorganisationen blev misslyckad, och att läget i region Syd förvärrades av att Stenberg, som helt saknar erfarenhet från polisyrket, fick chefsjobbet, skriver Sydsvenskan.

Sophia Willander, ordförande i Polisförbundet Syd, berättar för tidningen att situationen är pressad i hela Sverige, men att Region Syd sticker ut i sammanhanget.

Polisfacket vittnar om poliser på gränsen till utbrändhet och som går till jobbet med en klump i magen. Om en toppstyrd verksamhet, där beslut tas på högsta nivå utan någon information till de som berörs.

Polisförbundet i Syd säger sig inte vara emot en omorganisation i sig, men är väldigt kritiska till det sätt som det genomförts på.