Dataintrång och identitetskapningar på nätet är numera ett vanligt brott. I det aktuella fallet kunde en stor summa pengar hamnat på helt fel konto om det inte upptäckts.

Ljungbyföretaget hade en affär på gång med en kund i Chile. Affären diskuterades via mejl.

En misstanke finns att någon kunnat läsa mejlkonversationen genom ett dataintrång. Förtaget upptäckte nämligen att ett falskt mejl skickats, där det anges att beloppet på 80 000 US dollar - motsvarande omkring 600 000 kronor - skulle skickas till ett annat konto än vad som överenskommits tidigare.