Vi kan kalla honom Peter, men han heter något annat. Han säger att han har hotats och blivit misshandlad av en person som har anknytning till en av de kriminella organisationerna i Sverige. Detta efter att de blev oense om ett hyresavtal.

– Jag var dum och gjorde ett avtal med en som jag inte visste var en medlem överhuvudtaget.

Personen i fråga tog sig in i familjens hem.

– Han slog ut tre tänder på mig. Slog mig mitt framför barnen.

Detta polisanmäldes och sedan försökte förövaren gör om samma sak, men greps inte utan är nu på fri fot.

Peter berättar att de på grund av misshandeln och hoten tvingades fly från dåvarande bostadsorten Kristianstad och istället bosätta sig i Markaryd, där det fanns människor som kunde hjälpa dem. De lever nu under skyddad identitet.

– Jag har fem barn. Och en av dem är handikappad, som har en cp-skada, berättar Peter.

Totalt har han sju barn, då han också fick två barn i ett tidigare förhållande.

Peter säger att just nu håller familjen på att försöka få avlastning enligt LSS. Men det är svårt på grund av att de inte är mantalsskrivna i Markaryds kommun.

– Vi har ju adressen kvar på det ställe som vi flyttade från. Vi har hållit på med skatteverk och polis... Samhället fungerar inte.

De är fortfarande mantalsskrivna i Kristianstad kommun.

Tycker inte om

Men varför vill kommunen att ni flyttar?

– De tycker inte om vårt boende, säger Peter.

Han hyr en bostad av en privat hyresvärd någonstans i Markaryds kommun.

– Där ingår allt. Internet och rubbet. El, vatten och avlopp... Då tycker de (socialtjänsten) att vi har för hög hyra.

För hög hyra?

– Ja, vi har sju rum och kök och det betalar vi 10 000 kronor för.

Han tycker dock inte att 10 000 kronor är för mycket, i för hållande till familjens behov och storlek.

Inte trovärdig

Enligt Peter har Markaryds kommun talat om för honom att hyresvärden inte är trovärdig. Vad kommunen menar med detta, det kan Peter inte förklara.

– Ja, det undrar vi också.

Han säger att han och familjen har ett bra förhållande till sin hyresvärd i Markaryd.

– Det här verkar inte socialen här förstå, hur det är att leva på det här viset. Vi har till och med haft ett möte med socialchefen om det här. Han undrade vad han egentligen gjorde på detta möte och han sa att vi kunde söka oss utanför Markaryds gränser. Så att de skulle slippa och spara in pengar, berättar Peter.

Då har ni inget stöd av kommunen?

– Vi har fått en oerhört stor och fin hjälp av Svenska kyrkan och Svenska kyrkans frivillighetsvolontärer. Och där har varit andra organisationer också som har varit inne och stöttat också.

Mindre lägenhet

Av Markaryds kommun får de visserligen ekonomiskt bistånd. Barnen går i förskola och skola i kommunen.

– Vi har fått bara ekonomiskt bistånd men då behandlar de oss som vi är precis som alla andra. Utan vi ska göra allt. Det senaste var nu att vi skulle sätta oss, sju personer i en trerumslägenhet, med en handikappad.

Peter förklarar att detta aldrig skulle fungera. Han är arbetslös och säger att han inte kan söka några jobb, eftersom de inte får någon hjälp av Markaryds kommun med den cp-skadade sonen.

Hans fru är skadad i ryggen och sjukskriven. Det innebär mycket jobb för honom själv hemma.

– Det är 24 timmar. Man kör slut på sig själv.

Peter tillägger att i Markaryds kommun så finns det inga åtgärdsprogram för personer som lever under hot.

Han har varit i kontakt med Brottsofferjouren och med polisen om skydd.

– Men polisen hänvisar bara till kommunen. Man blir bollad fram och tillbaka.

Han har även kontaktat IVO (Inspektionen för vård och omsorg).