Växjö stift mottog 2016 fyra miljoner kronor ur familjen Kamprads stiftelse, avsedda för verksamhet riktad mot äldre. Församlingar och pastorat i Småland och på Öland kan söka bidrag, och stiftet tar emot ansökningar fram till oktober i år.

Förra året delades cirka 600 000 kronor ut, och i år har det fattats beslut om 730 000 kronor hittills.

Inom Smålänningens utgivningsområde är det Virestad-Härlunda pastorat, Ryssby pastorat och Södra Ljunga församling som beviljats bidrag.

Ryssby får 200 000 kronor för att utveckla en fixartjänst från 25 procent till 50 procent. Södra Ljunga får 80 000 kronor för att köpa en minibuss som ska användas för besöksverksamhet.

Och Virestad-Härlunda får 80 000 kronor till sin diakonigrupp.

– För många äldre är det kyrkan som erbjuder mötesplatser och uthålligt arbete. Utmaningarna med ensamhet och utsatthet har inte minskat och riskerar hamna i skymundan nu när det finns så många andra behov i samhället. Bidragen kan därför bli en förstärkning som gör väldigt stor nytta, säger stiftsadjunkt Jonas Löhnn som hanterar ansökningarna

1,3 miljoner har delats ut totalt, och det finns fortfarande 2,7 miljoner kronor kvar att söka för församlingar som gör insatser för äldre.

Så här ser fördelningen ut:

Gislaveds pastorat: Fortsättning på samtalsutbildning samt vandring, 139 900 kr

Kalmar..

Så här ser fördelningen ut:

Gislaveds pastorat: Fortsättning på samtalsutbildning samt vandring, 139 900 kr

Kalmar pastorat: Samvaro genom reparationsverkstad, 150 000 kr

Ryssby pastorat: Fixartjänst som utvecklas från 25% till 50%, 200 000 kr

Södra Ljunga församling: Inköp av minibuss för besöksverksamhet, 80 000 kr

Södra Tjust pastorat: Genom samverkansorganisationen ”KulTur för äldre” erbjuda kursverksamheter, 56 000 kr

Virestad-Härlunda pastorat: Diakonigrupp och dess verksamhet, 80 000 kr

Vislanda-Blädinge pastorat: Musikterapi, 25 000 kr

Annons