Det var i början av året som den 25-årige mannen dömdes till villkorlig dom med samhällstjänst i 75 timmar.

Men kriminalvården har inte lyckats nå honom, så att man kunde planera samhällstjänsten.

Mannen har förklarat sin situation och hänvisat till att han och hans fru är hemlösa, och att han varken har arbete eller några pengar.

På grund av detta anser han inte att han har möjlighet att genomföra den planerade samhällstjänsten.

Växjö tingsrätt menar att 25-åringen allvarligt har åsidosatt vad som åligger honom enligt domen för misshandel respektive misshandel, ringa brott.

Tingsrätten anser att mannen inte förstår allvaret i situationen, och att han saknar den motivation som krävs för att fullgöra samhällstjänsten.

Dessutom inställde han inte sig till frivården för att genomgå personutredning.

Tingsrätten slår fast att en varning inte är tillräckligt, utan undanröjer den tidigare domen. I stället döms 25-åringen till fängelsestraff i två månader.