Växjö tingsrätt meddelade på onsdagen sina domar i det uppmärksammade målet med spritförsäljningen i Hallaryd.

Ett par i 50-årsåldern misstänktes för att ha sålt stora mängder alkoholhaltiga drycker till bland annat minderåriga.

Försäljningar har pågått under flera års tid.

Tingsrätten menar i sina domar mot de båda att alkoholförsäljningen har pågått under i varje fall 2016 och 2017.

Detta har paret medgett.

Däremot har de nekat till att försäljningen ska ha skett till personer under 18 år, och gärningen inte ska bedömas som grov.

Till ungdomar

Vittnesuppgifterna tog ärendet i en annan riktning.

Ett 30-tal av parets kunder har förhörts, och dessa lämnade samstämmiga uppgifter kring det privata systembolaget i Hallaryd.

Vittnena har lämnat signalement som väl stämmer in på det 50-åriga paret. Tingsrätten anser det styrkt att det är de båda som har sålt alkohol.

Annons

Förhören visar att en stor del av försäljningen har skett till ungdomar. Det har också framkommit att paret inte vid något tillfälle har frågat om sina kunders ålder.

Ändå kom ett antal kunder på såväl moped som i Epa-traktor.

"Utredningen visar att de varit helt likgiltiga inför köparnas ålder", menar Växjö tingsrätt.

Det anses klarlagt att mannen haft störst del i försäljningen, men även kvinnan ska ha deltagit i densamma.

Träffade på lager

Tingsrätten anser att båda varit så involverade i försäljningen att de ska dömas "för att tillsammans och i samförstånd olovligen sålt alkoholhaltiga drycker".

Gärningen ska bedömas som grov.

Mannen, som har flera fängelsestraff bakom sig, döms till fängelse i åtta månader. Kvinnan döms att avtjäna halva den tiden.

När polisen gjorde sitt tillslag fanns det ett visst lager i garaget:

Nämligen 816 stycken öl, 648 stycken cider, 192 stycken alkoholläsk, 20 boxar vin, 18 flaskor likör, 31 flaskor rom, 32 flaskor vodka, 15 flaskor whisky, 366 tuber vodka, 21 flaskor Mintu och 3 flaskor Ilkenhof.

Detta lager förklaras förverkade, liksom de drygt 4 000 kronorna som fanns i kassalådan.

Spriten har paret köpt under resor till Tyskland.

Utredningen har inte kunnat visa hur stora summor som den illegala spritförsäljningen inbringat totalt.