Med skuldsanering menas att en person helt eller delvis befrias från skyldigheten att betala sina skulder.

På bara fem år har antalet skuldsaneringar gått från 5 900 till 10 800 i landet, och en orsak bakom är en lagändring, som gjort det både enklare att ansöka om, och lättare att genomföra, en skuldsanering.

– Oftast är det omvälvande livshändelser som fått ekonomin att rasa ihop för de svårast skuldsatta, förklarar Ann-Charlotte von Feilitzen, som är teamchef på Kronofogden och som ser positivt på att fler kan ges en ny chans.

Ökar i länet

Även i Kronoberg är ökningen rekordstor, från 165 under 2017 till 209 under fjolåret.

Allra störst är ökningen i Växjö, 60 procent – medan det i Markaryds kommun tvärtom har varit en liten minskning. Där var det 11 som beviljades skuldsanering 2018, jämfört med 13 året före.

I Ljungby var det 26 personer som beviljades 2017 och 27 personer 2018, och i Älmhult handlade det om 9 stycken 2017 och 10 under fjolåret.

Orsaker till skuldsanering

Hos kvinnor är de vanligaste bakomliggande orsakerna till skuldsanering sjukdom, skilsmässa ..

Orsaker till skuldsanering

Hos kvinnor är de vanligaste bakomliggande orsakerna till skuldsanering sjukdom, skilsmässa och överkonsumtion – hos män sjukdom, arbetslöshet och olönsamhet i företag.