Bilprovningen har återigen genomfört en enkät på sin webbplats gällande mobilanvändning i samband med körning. Och resultatet oroar, skriver besiktningsföretaget i ett pressmeddelande.

I enkäten anser 94 procent av de svarande att trafiksäkerheten påverkas om man använder mobilen när man kör. 2013, när första enkätundersökningen genomfördes, var motsvarande siffra 77 procent.

Trots den ökade medvetenheten om olycksrisken är det allt fler som använder mobilen när de sitter bakom ratten. Det är också fler förare som uppger sig ha varit nära en olycka på grund av mobilen. I den senaste enkäten ligger andelen på 23 procent jämfört med 18 procent i den förra.

Vanligare med mobilspel

Annons

Enkäten visar att det vanligaste är att förarna ägnar sig åt sms när de kör. Omkring 70 procent uppger att de läser, besvarar eller skickar sms i samband med bilkörning. 2013 var andelen 24 procent.

Andelen förare som fotograferar eller spelar in film med mobilen när de sitter bakom ratten har vidare mer än fördubblats på tre år. Den har gått från 17 till 40 procent. Tre av tio förare läser, besvarar och publicerar inlägg i sociala medier när de kör.

Det har också blivit vanligare med mobilspel. Detta är något som 20 procent av förarna gör under bilfärd. Var fjärde förare ägnar sig åt e-post.

Fler vill lagstifta

Andelen som anser att det borde finnas en lagstiftning mot mobilanvändning i samband med bilkörning har ökat med 15 procentenheter till 79 procent. Samtidigt är det färre nu, 41 mot 49 procent för tre år sedan, som menar att lagstiftning skulle stoppa dem att inte använda mobilen under bilförd.

— Enkäten visar att alla inte kommer att låta sig påverkas av lagstiftning när det gäller mobilanvändning vid bilkörning. Lösningar som minskar behovet av att använda själva mobilen är därför viktiga som ett komplement, exempelvis tillgång till GPS-navigering och handsfree med röststyrning som gör att föraren hela tiden kan fokusera på trafiken, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors i pressmeddelandet.

Sammanlagt svarade drygt 2 000 personer på Bilprovningens enkätundersökning.