Färre klarar körkortsproven idag jämfört med för tio år sedan. Eleverna blir allt sämre på det praktiska körprovet och allt fler måste göra omprov. I år utbildas fler inspektörer för att man ska klara trycket hos Trafikverket.

Men de sämre resultaten har gjort att körkortsproven och undervisningen ses över. Förslag om förändringar väntas i slutet av oktober från Trafikverket och Transportstyrelsen.

Ett problem som Trafikverket lyfter fram är att eleverna är väldigt fokuserade på kunskapsprovet men inte lika mycket på förarprovet

– Vi vill bland annat ändra på det rådande provfokuset. Fokus ska ligga på att bli en trafiksäker och miljömedveten förare, säger Kristina Hagberg, resultatenhetschef på Trafikverkets förarprov till Ekot.

Av de kunskapsprov som kvinnor gjorde 2008 godkändes 55,1 procent, jämför med 49,83 procent förra året.

Av de kunskapsprov som män gjorde 2008 godkändes 49,7 procent men tio år senare hade det sjunkit till 42,17 procent.

Ännu större nedgång är det för körproven.

Av de körprov som kvinnor gjorde 2008 godkändes 57,1 procent, jämfört med 48,86 procent förra året.

Av de körprov som män gjorde 2008 godkändes 56,6 procent, men tio år senare godkändes bara 45,42 procent.

Siffrorna gäller alla prov som genomförts av Trafikverket under det aktuella året, inklusive omproven

Annons

Statens väg- och transportforskningsinstitut uppmärksammade de sämre resultaten redan för ett par år sedan. Där visade man även vilka det var som bäst klarar körkortsproven.

De som klarade proven bäst började övningsköra tidigt (det vill säga 16–17 år). De som hade ett mopedkörkort hade en högre grad av godkännande än de andra. Bland de med godkänt prov var det också vanligare att man hade en handledare med mer än tio års erfarenhet och att man tränas både privat och i körskola. Det visade en rapport från 2016 från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Dessa har svårast att klara körkortsprov

Körkortstagare med sämre ekonomiska förutsättningar

Körkortstagare med annat modersm..

Dessa har svårast att klara körkortsprov

Körkortstagare med sämre ekonomiska förutsättningar

Körkortstagare med annat modersmål än svenska

Äldre körkortstagare

Personer med bristande insikt om sin egen förmåga

Körkortstagare med svår nervositet och stress inför förarprovet

Privatister

Körkortstagare med inlärningssvårigheter

Källa: VTI, Förarprov för personbil, orsaker till den sjunkande godkännandegraden och förslag till åtgärder, rapport 2016