Tre olika medborgarförslag har lämnats in till Ljungby kommun senaste tiden. Kommunfullmäktige lämnade dem vidare till olika nämnder för avgörande.

En medborgare har föreslagit att den skulptur av Hjalmar Branting, som står vid Dansbanevägen i Ljungby - det vill säga på det före detta folkparksområdet - skall flyttas till Ljungby centrum.

"Där den står i dag är den osynlig för många", skriver förslagsställaren.

Från 1952

Skulpturen sattes 1952 på dåvarande folkparksområdet vid ingången till folkparken och det var Ljungby Arbetarorganisationer som var beställare. Men folkparken lades senare ned och nu är det ett bostadsområde. Förslagsställaren tycker att statyn bör stå på en mer central plats.

Fullmäktige skickade vidare ärendet till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

De två andra medborgarförslagen gällde gator i Ljungby. En medborgare vill att cykel/gångvägen från Ågårdsvägen skall fortsätta in på Fogdegatan på Karybdis-sidan, eftersom många farliga situationer uppstår där. Vidare föreslås att farthindren framför Hjortsbergsskolan skall tas bort eftersom det nu är skyltat med 30-skyltar förbi skolan med två markerade övergångsställen.

Båda frågorna lämnades vidare till tekniska nämnden för beslut.

Relaterat: Han hittade Brantings skapare