Kvinnan i 40-årsåldern företrädde ett företag med säte i Ljungby kommun, som försattes i konkurs förra året.

Nu åtalas hon för att uppsåtligen eller i andra hand av oaktsamhet åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet. Företagets årsredovisning för räkenskapsår 2016/2017 kom aldrig in till Bolagsverket, enligt stämningsansökan till Växjö tingsrätt.

Åklagaren yrkar på villkorlig dom och dagsböter som påföljd.

Företagaren medger händelseförloppet i polisförhör, men förnekar brott.