I samband med ett besök på en begravningsbyrå i Ljungby upptäckte sonen, vars far hade avlidit, att någon hade förfalskat faderns namntecknig. Sonen fick ett gåvobrev med sin fars namnteckning där det stod att faderns fru hade rätt till 50 procent av bostaden.

Sonen menar att hans far aldrig lämnat in det och att signaturen inte stämde överrens med faderns namnteckning.