Nyligen offentliggjordes att styrelsen för Markaryds Ryttarförening sagt upp avtalet med sin arrendator för Markaryds Ridskola i Hylte, utanför Markaryd. Anledningen uppgavs vara upprepade problem under höstens termin.

Arbetar för fullt

Annons

Det tillades också under intervjun med ryttarföreningens styrelseordförande, Johan Eriksson, att ridskolearrendatorn Camilla Gabrielsson hade tagit på sig för många arbetsuppgifter. Uttrycket "gått in i väggen" användes som en närmare förklaring på att ridskolan inte hade skötts som styrelsen önskade.

Detta har nu Camilla Gabrielsson reagerat på.

– Med anledning av artikeln om Markaryds Ridskola den 28 december, vill jag dementera följande: Jag har inte gått in i väggen, är inte sjukskriven och har inte heller varit sjukskriven. Jag arbetar för fullt både i min egen verksamhet (som inte berör Markaryds Ridskola) och på mitt andra arbete, förklarar hon.

Vad var anledningen enligt dig att du slutade som arrendator?

– Det fanns en ömsesidig önskan att samarbetet skulle upphöra, främst på grund av ekonomiska orsaker. Några ytterligare kommentarer kommer jag inte att ge, säger Camilla Gabrielsson.

Hålla möte

På sin hemsida skriver ryttarföreningen att det är av största vikt att Markaryds Ryttarförening har en fungerande ridskola och att man kommer att lägga ner "mycket energi för att lösa situationen så fort det går". Efter nu efter jul/nyårshelgerna så kommer ett möte att hållas för inblandade elever och föräldrar, vilket Smålänningen tidigare skrivit.