"Jag tycker att vi borde hylla vår kulstöterska på något sätt, och vad är bättre än att få en friidrottsanläggning uppkallad efter sig?"

Det skriver en kommuninvånare som föreslår namnändringen i ett medborgarförslag.

Vad är ett medborgarförslag?

Alla, oavsett ålder, som är folkbokförda i Ljungby kommun kan lämna medborgarförslag. När medborgarförslaget har registrerats hos kommunen lämnas det vidare till kommunfullmäktige som bedömer om det ska behandlas av kommunfullmäktige eller överlämnas till styrelse eller en nämnd som själva får besluta i ärendet.

Målsättningen är att medborgarförslaget ska utredas inom ett år från det att det har lämnats in.