Nu får Sjöriket tillfälle att presentera sitt företag som arbetar med hemtjänst, omsorg och service samt hushållsnära tjänster. I cirka fem år har Lena Alm och Lotta Johansson drivit företaget och har nu 50-talet anställda, inkluderat fast anställda, vikariat och timanställda.

Efter en timme tillsammans med Susanna Tingbratt, ordförande i partiavdelningen och andre vice ordförande i Kronobergs distrikt, Sjörikets ena delägare Lena Alm och några som arbetar på Sjöriket är Jakob nöjd med det han sett och hört. Liksom han varit på många andra privatdrivna hemtjänstföretag som han har besökt.

– Det är helt obegripligt att det är verksamheter som denna som regeringen vill stänga, menar Jakob.

Annons

– Det är detta som efterfrågas av brukarna, att kunna påverka själva vad de vill ha för tjänster. Bara debatten i detta skapar en enorm osäkerhet och oro som inte ska behövas, det är ett enormt feltänk.

Att kunna välja själv

Kristdemokraterna har röstat nej till förlaget om att möjligheten till LOV, Lagen om valfrihet ska avskaffas. Och som Jakob Forssmed ser på det är det väldigt bra om detta förslag inte avskaffas.

– Att inte själv kunna välja vad man vill ha och inte vill ha för hjälp blir ett samtal som bara det skapar osäkerhet. Då är brukaren utlämnad till det som kommunen har att erbjuda, utan att kunna ha något eget inflytande på sin vardag, säger Jakob.

Han menar också att det behövs personer som driver företag och att det är en utvecklig som man bara måste välkomna då det utvecklar både vården och personalen.

Jakob Forssmed åker efter detta besök vidare för att träffa region- och landstingspolitiker från sydöstra Sverige.