Nu tyder allt på att Älmhults kommun gör slag i saken och exploatera en del av det uppskattade friluftsområdet på Näset.

Ett cirka 25 000 kvadratmeter stort område ska avsättas för bebyggelse.

Där tänker kommunen få plats med ett stort antal bostäder; de första funderingarna lutar åt 120 stycken.

Tanken är att det ska bli en varierad bebyggelse, där även fyravåningshus finns med i planerna.

Uppskattat område

Beskedet har slagit ned som något av en bomb bland befolkningen i Möckeln, alltså i bostadsområdet intill.

Olle och Eva Karlsson är några av dem som reagerar på detta.

– Jag pratade om det här med en granne och han trodde inte att detta var sant, säger Olle Karlsson.

– Jag tror säkert att de flesta i Möckeln är emot att det ska byggas på Näset.

Fler bostäder på Näset var aktuellt för ett par år sedan, och nu finns det åter med i den nya översiktsplanen.

Annons

Invånarna i Möckeln konstaterar att det natursköna området används mycket flitigt, av såväl privatperson som av skolor.

Olle Karlsson går rakt på sak:

– Möckelnborna vill inte ha någon bebyggelse här.

– Låt oss få behålla vårt fritidsområde. Det ska vara ett strövområde.

Klart är att det med 120 nya bostäder, en kraftigt ökad biltrafik, och därmed bullernivå, blir en helt annan miljö.

Till de som redan bor utmed Strandvägen tillkommer det ytterligare cirka 300 boende i området.

Mycket av lugnet anses försvinna.

– Byggs det mer här ute så försvinner det attraktiva med det här fina området, säger Eva Karlsson.

– Man kan också undra om vatten-och avloppssystemet verkligen håller för ytterligare bebyggelse.

Dessutom befarar bland andra Olle Karlsson att detta bara är början på en större exploatering av Näset.

Han menar att kommunen kan ta ännu mer mark i anspråk, när väl de cirka 120 bostäderna väl har byggts.

Den östra socialdemokratiska föreningen har markerat att det inte får bli någon ytterligare bebyggelse på Näset.

En annan aspekt är att värdet på husen i området befaras minska.

– Vi är inte emot att det byggs mer i Älmhult, säger Eva Karlsson.

– Men kommunen kan tänka mer på de befintliga invånarna, och att det är viktigt med strövområden.