”Skulle förslaget gå igenom innebär det en försämring för invånarna i Ljungby kommun. Risken finns att detta är ett steg mot ett försvagat sjukhus som i förlängningen kan få katastrofala effekter”.

Det är Magnus Gunnarsson (M), Carina Bengtsson (C) och Lars Solling (L) som är mycket oroade över förslaget om att lägga ner akuten nattetid.

”Från alliansens sida är vi dessutom chockade över den bristfälliga hanteringen av ärendet. Utan att det finns några politiska beslut i frågan så skickas det ut pressmeddelande och personalen informeras. Detta tyder på en organisation som styrs av tjänstemännen och inte den socialdemokratiska ledningen”.

De kräver att ärendet plockas bort från dagordningen på Hälso- och sjukvårdsnämnden på onsdag.