Fortifikationsverket, med säte i Eskilstuna, förvaltar statliga egendomar, inte minst de som används för försvarsändamål.

Kommunikationsstrateg Johan Danielsson ber att få undersöka saken när vi frågar om kontakter med Sveaskog för köp av mark utanför Lidhult.

Han återkommer, via mejl, med ett svar.

"Vi har ett uppdrag att köpa in lämpliga fastigheter, dvs byggnader och/eller mark runt om i landet för totalförsvarets intressen och behov. Där ingår både sekretessbelagda och öppna verksamheter".

Men han nämner varken området, bolaget eller den gamla flygbasen.

I stället pekar han på en kraftig u-sväng. Tidigare har det mest handlat om att avyttra fastigheter i det tidigare töväder i omvärlden och svenska försvarets stora nedskärningar. Nu, på grund av det försämrade omvärldsläget och det senaste försvarsbeslutet satsas det på nytt.

Under de senaste 10-20 åren har i Fortifikationsverket investerat, trots stora avyttringar, i snitt cirka 900 miljoner kronor per år.

"I dag har vi en prognos på en fördubblad investeringsvolym. Vilket innebär ny mark, nya byggnader".

Flottiljchef Lars Bergström vid F17 i Kallinge låter, via sin informationschef Helene Nyberg, meddela att han inte hart hört talas om att Byholma flygbas ska återuppstå.