I våras började den nya styrelsen i lokalavdelningen ana att det inte stod rätt till med ekonomin. Det fattades pengar och fanns även konstigheter i bokföringen.

Misstankar riktades mot en av de kvinnliga styrelseledamöterna som varit fackligt aktiv i många år. När kvinnan inte kunde förklara varför pengarna saknades ombads hon att omedelbart lämna sitt uppdrag, berättar Radio Kronoberg.

Lärarförbundets revisorer gjorde sedan en granskning av avdelningens ekonomi och då visade det sig att uppemot 250 000 kronor fattades i kassan.

Kvinnan är nu polisanmäld, men har ännu inte förhörts, och varken lokalavdelningen eller Lärarförbundet centralt har lyckats få någon förklaring till vart pengarna tagit vägen.

Kvinnan ska ha tagit små summor i taget och också ha manipulerat med bokföringen.